Saturday, February 7, 2009

Ikaw ang aking kanglungan

Ikaw ang aking kanlungan
At kapayapaan Ang dulot mo ay pag-asatugon
ko’y pagsamba

Pasani’y naglalahosa ‘tinig pagtatagpo
Ang buong puso at buhaysa Iyo iaalay

Diyos Ikaw nga’y karapatdapat
Pag-alayan ng pagsamba
Pagmamahal at dakila Alay Sa’yo aming Ama

Diyos ikaw nga’y karapatdapat
Pag-alayan ng pagsamba
Tanging hangarinAng ikaw ay sambahin

Ikaw ang aking kanlungan
At kapayapaan Ang dulot mo ay pag-asatugon
ko’y pagsamba

Pasani’y naglalahosa ‘tinig pagtatagpo
Ang buong puso at buhaysa Iyo iaalay

Diyos Ikaw nga’y karapatdapat
Pag-alayan ng pagsamba
Pagmamahal at dakila
Alay Sa’yo aming Ama

Diyos ikaw nga’y karapatdapat
Pag-alayan ng pagsamba
Tanging hangarin
Ang Ikaw ay sambahin

No comments:

Post a Comment